Комплект слънчеви инструменти

  • Solar tool kit

    Комплект слънчеви инструменти

    Инструментът за кримпване на кабели за слънчеви панели Sunyo е за кримпване на соларни мъжки и женски слънчеви контакти, използвани за кабела (2,5/4/6 mm2). Отличното боравене, лесна смяна на битовете за кримпване и възможност за добавяне на помощно средство за позициониране са факти в полза на тези клещи за кримпване.